De optimale routing_611

Je maakt ze heel simpel leuker, makkelijker en krachtiger

Functioneringsgesprek, hoe vlieg je dat aan?

 

Lees verder 

Hoe weet je of je medewerker goed in zijn/haar vel zit, ontdek je of hij/zij het werk leuk vindt, houd je de prestaties tegen het licht, kom je achter ontwikkelpunten en bind je hem of haar aan je bedrijf? Met een functioneringsgesprek! Alleen is zo’n gesprek niet bij iedereen even geliefd. Onterecht, vindt Lucienne Samuels. Ze laat zien dat zo’n gesprek helemaal niet saai en tijdrovend hoeft te zijn.

 

Voor ondernemers en leidinggevenden zijn functioneringsgesprekken meestal niet het hoogtepunt van het jaar. De voorbereidingen kosten veel tijd en de gesprekken zelf kosten veel energie. Ook medewerkers zitten er lang niet altijd op te wachten. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Want regelmatig met elkaar praten over het werk is wel degelijk zinvol. Maar hoe pak je dat aan? Daar weet Lucienne Samuels alles van. Namens OOMT helpt zij leidinggevenden en medewerkers in de mobiliteitsbranche betere gesprekken te voeren. Ze vertelt: “Leidinggevenden vinden het vervelend dat functioneringsgesprekken veel tijd kosten. Medewerkers op hun beurt ervaren een functioneringsgesprek vaak als een ongelijkwaardig gesprek. Het voelt alsof ze worden afgerekend op dingen die ze niet goed doen. Terwijl een functioneringsgesprek juist bedoeld is om te benoemen wat goed gaat.”


Foto in kolom - 6:4 verhouding

Lucienne Samuels: ‘Vaker om tafel is beter’ 

Traditionele functioneringsgesprekken worden meestal één keer per jaar gehouden. In een wereld die snel verandert is dat niet langer genoeg, constateert Lucienne Samuels. “Techniek verandert, de klant verandert en digitalisering rukt op. Wil je als bedrijf slagvaardig zijn, dan ontkom je er niet aan om meerdere keren per jaar gesprekken te voeren met medewerkers. Hoe vaker je bijpraat, hoe gemakkelijker je kunt ingrijpen of bijsturen als de situatie daar om vraagt. Meerdere korte gesprekken verdeeld over het jaar zijn zinvoller dan één lang gesprek per jaar.”

Tweerichtingsverkeer voorwaarde

Tweerichtingsverkeer is een voorwaarde voor zinvolle functioneringsgesprekken. Samuels legt uit wat ze daarmee bedoelt. “Een traditioneel functioneringsgesprek begint meestal met het invullen van lange vragenlijsten. Dat is omslachtig en weinig effectief. Het werkt veel beter als leidinggevenden en medewerkers samen bepalen waarover ze gaan praten. Wanneer je als leidinggevende een deel van de regie bij de medewerker legt, ontstaat een gelijkwaardig gesprek. En dat is weer een voorwaarde voor tweerichtingsverkeer.” Samen de gespreksonderwerpen kiezen heeft nog meer voordelen. “Je hoeft je niet eerst door een lange lijst met standaard onderwerpen heen te werken. Je praat alleen over de onderwerpen die op dat moment relevant zijn. Tijdens het volgende gesprek kan je andere onderwerpen aankaarten.” Het is overigens een wijdverspreid misverstand dat medewerkers liever geen functioneringsgesprekken zouden voeren. “Leidinggevenden denken dat medewerkers er geen behoefte hebben. Terwijl medewerkers aangeven dat ze heel graag met leidinggevenden over het werk willen praten.”


Foto in kolom - 6:4 verhouding


OOMT Gesprekskaarten – praten met kaarten

Ook voor functioneringsgesprekken geldt dat alle begin moeilijk is. De gesprekskaarten van OOMT helpen je echter op weg. Op de kaarten staan vragen over de vier hoofdonderwerpen werk, werksituatie, afspraken en ontwikkeling/werkplezier. Vragen zijn bijvoorbeeld: Wat vindt mijn medewerker leuk? Wat wil mijn medewerker leren? Hoe zijn mijn werkresultaten? Wat wil ik leren en wat heb ik daar voor nodig? De vragen maken het gemakkelijker om te beginnen met het gesprek en geven structuur aan het gesprek.
Meer informatie over de gesprekskaarten staat op www.oomt.nl.

Wáár praat je over?

 

Maar wáár praat je over tijdens een functioneringsgesprek? Om bedrijven daarbij op weg te helpen, heeft OOMT een set gesprekskaarten gemaakt. “De gesprekskaarten geven richting aan het gesprek. Er staan voorbeeldvragen op die je aan elkaar kunt stellen”, verklaart Lucienne Samuels. “De kaarten zorgen voor afwisseling en geven een positieve insteek aan het gesprek. De kaarten gaan over werksfeer en over wat je leuk vindt aan je werk, maar ook over verbeterpunten, groeien in je werk en ambities voor de toekomst.”  

 

Waardering uitspreken en complimenten geven

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het lastig om nieuwe vakmensen te vinden. Medewerkers die hun werk met plezier doen – en de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen – voelen zich betrokken bij het bedrijf waar ze werken. “Met elkaar praten versterkt de band tussen de medewerker en de organisatie. Een gesprek is de gemakkelijkste manier om waardering uit te spreken en complimenten te geven.” Dat wil overigens niet zeggen dat je tijdens een gesprek helemaal geen negatieve zaken mag benoemen. Lucienne Samuels: “Als iets niet lekker loopt, dan wil je dat aanpakken. Gesprekken zijn er ook om verbeterpunten te benoemen en werkafspraken te maken. Maar ook hier geldt: een positieve en oplossingsgerichte aanpak levert het meest op.”

Schrijf alleen op wat je écht op moet schrijven 

Een van de grote nadelen van functioneringsgesprekken is de administratieve rompslomp. Gesprekken voorbereiden en gespreksverslagen maken kost veel tijd. Het advies van Lucienne Samuels: leg alleen vast wat je echt vast moet leggen. “Alles opschrijven kost veel tijd en in de praktijk maak je er nauwelijks gebruik van. Alleen de noodzakelijke dingen vastleggen, zoals werkafspraken, bespaart tijd en geeft overzicht.”

En nu? Gewoon beginnen!

Heb je alle tips en adviezen in dit artikel gelezen en heb je geen idee waar je moet beginnen? Geen nood. De beste manier om met gesprekken te beginnen is voor elk bedrijf anders, besluit Lucienne Samuels. “Het gaat erom dat je een manier vindt die bij je past. Je kan informeel bijpraten met een kop koffie, je kan samen aan tafel gaan zitten of je kan praten terwijl je samen sleutelt. Het belangrijkste is dat je met elkaar in gesprek gaat en in gesprek blijft.”

OOMT: bedrijf oppakken na brand

Functionerings-gesprek

7/12
Loading ...