BOVAG-pilot moet imago accurevisie opkrikken

‘Accurevisie verdient eerlijke kans’

Adviseer je bij een versleten accu een nieuw exemplaar of een revisie? Hoogstwaarschijnlijk ga je voor een nieuwe. Omdat je twijfels hebt bij revisie en achteraf geen ‘gedoe’ wilt met de klant. Een pilotproject van BOVAG liet zien dat accurevisie een prima alternatief kan zijn en gedoe ook niet hoeft.

Lees verder 

Vervelende erfenis van rommelende bedrijven

We draaien er niet omheen. Accurevisie staat niet in een bijster goed daglicht. Wie al warm loopt voor een revisie, wordt door sceptici fijntjes herinnerd aan de problemen met slecht gereviseerde accu’s en exemplaren die koud gereviseerd spontaan in brand vlogen. De scepsis is de erfenis van rommelende bedrijven die de markt duidelijk geen goed hebben gedaan. Maar tijden veranderen. Allereerst is de accurevisiemarkt afgelopen jaren een stuk professioneler geworden. Veel revisiebedrijven – nieuwe en bestaande – hebben hun kennisniveau verhoogd, hebben kwaliteit hoog in het vaandel en staan met uitgebreide garanties voor hun geleverde werk. De toonaangevende bedrijven in de branche benadrukken dat er geen plek meer is voor bedrijven die met de soldeerbout maar wat aanrommelen.


Accurevisie, onderzoek Bovag met pilot_686

Christa Grootveld, branchemanager bij BOVAG: 

Tijdens bezoeken aan tweewielerbedrijven en tijdens vergaderingen en bijeenkomsten krijgen we vanuit de hoek van dealers steeds vaker vragen over accurevisie.

Accurevisie stapt uit het verdomhoekje

De positieve boodschap die de revisiebranche uitdraagt, bereikt ook brancheorganisatie BOVAG. Branchemanager Christa Grootveld: “Tijdens bezoeken aan tweewielerbedrijven en tijdens vergaderingen en bijeenkomsten krijgen we vanuit de hoek van dealers steeds vaker vragen over accurevisie: is het een interessant alternatief voor nieuwe accu’s, wat zijn betrouwbare bedrijven, hoe weet je of ze kwaliteit leveren? Fietsenmakers zijn duidelijk wel bezig met accurevisie, maar er zijn nog veel vragen. Daar hebben wij geen pasklaar antwoord op, maar we willen dit wel graag samen met fietsondernemers uitzoeken en gaan ondervinden.”  

 

Accurevisie past in onze duurzame maatschappij

BOVAG ziet volop kansen en daarmee toekomst voor accurevisie. Om verschillende redenen. Christa Grootveld: “Allereerst past accurevisie naadloos in het duurzaamheidsstreven van de huidige maatschappij en van de overheid. Een accu die drie tot vijf jaar heeft ‘gedraaid’, verdient een tweede leven. Daarnaast levert accurevisie omzet voor het tweewielerbedrijf op. Nu bieden dealers amper accurevisie aan en verkopen liever een nieuwe accu. Omdat dit gemakkelijker is, de garantie inzichtelijk is en het vaak ook meer marge oplevert. Op zich prima natuurlijk, maar feit is wel dat je klanten geen keuze biedt. Verkiezen ze toch een goedkopere revisie boven een duurdere nieuwe accu, dan jaag je ze rechtstreeks naar revisiebedrijven, waarmee omzet en daarmee marge als sneeuw voor de zon verdwijnen.”

Accurevisie, onderzoek Bovag met pilot_687

Pilotproject biedt inzicht

Om inzicht te krijgen in de potentie van accurevisie voor het tweewielerbedrijf, snel en gericht meer over accurevisie en de revisiewereld te leren en te ontdekken wat ondernemers nodig hebben om accurevisie tot een succes te maken, startte BOVAG eind vorig jaar met een drie maanden durend pilotproject. Centraal binnen het project stonden een revisiebedrijf – Heskon uit Tilburg – en acht tweewielerbedrijven. Christa Grootveld: “We kozen voor Heskon als revisiepartner. Omdat zij ons actief benaderden, een duidelijk verhaal vertellen, duizenden revisies hebben uitgevoerd, daardoor heel veel ervaring hebben opgedaan en hun processen blijvend verbeterd hebben. We hebben dit bedrijf met medewerkers en bestuurders van BOVAG meerdere keren bezocht en zagen dat ze bijzonder professioneel werken. Ze hebben hun processen voor elkaar en hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan.” De acht deelnemende tweewielerbedrijven – die op voorhand niet allemaal even enthousiast waren over accurevisie – namen ook een kijkje bij Heskon en kregen daar inzicht in het hoe, wat en waarom van accurevisie. “Vervolgens stuurden ze drie maanden lang hun accu’s naar Heskon, waarbij ze de kwaliteit, werkwijze en doorlooptijd konden beoordelen.”

Foto in kolom 6:4 verhouding

‘Keurmerk geeft vertrouwen’

BOVAG draaide de accurevisiepilot samen met Heskon. Dit jonge – eind 2018 startten ze met accurevisie – Tilburgse bedrijf ziet heel veel koudwatervrees ten aanzien van accurevisie onder fietsenmakers. Die koudwatervrees is volgens directeur Hannes de Jong terecht. “Als je het over revisies hebt, zit er veel kaf onder het koren. Wij bieden sinds 2016 accurevisie aan, waarbij derden de revisies voor ons uitvoerden. We waren echter absoluut niet tevreden over de geleverde kwaliteit. Daarop besloten we medio 2018 om zelf revisies uit te gaan voeren.” Heskon huurde een pand, richtte een procesmatig gestuurde revisie in en nam specialisten in dienst. Inmiddels werken er ruim 20 mensen bij Heskon en reviseerde het bedrijf in 2019 enkele duizenden accu’s voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het doel is om het aantal revisies in 2020 te verdubbelen. Het is de missie van directeur De Jong om accurevisie in een positief daglicht te krijgen. “Tweewielerbedrijven en hun klanten moeten accurevisie als een interessant alternatief voor een nieuwe accu gaan zien. Daarbij mag er geen enkele twijfel zijn over de kwaliteit.” Toen BOVAG aanklopte voor een pilot accurevisie hapte De Jong dan ook gelijk toe. “Deze pilot laat allereerst zien dat een gereviseerde accu kwalitatief niet onder doet voor een nieuwe. Daarnaast laat de pilot zien dat kwaliteit inzichtelijk moet worden en gewaarborgd moet zijn. Daarom is voor deze branche een keurmerk een absolute must. Ons land telt ruim een miljoen e-bikes; die revisiekans kunnen we alleen pakken wanneer tweewielerbedrijven en consumenten overtuigd zijn van de kwaliteit van onze revisies.”

Onbekend maakte onbemind

Naarmate de pilot vorderde en de tweewielerbedrijven meer accu’s naar het revisiebedrijf stuurden, leerden de deelnemende bedrijven de ins en outs van accurevisie goed kennen. De scepsis maakte plaats voor positiviteit. Heskon leverde de kwaliteit die ze beloofde en kwam leverafspraken goed na. Gereviseerde accu’s die door Heskon werden geleverd, kenden geen storingen of andere problemen. Christa Grootveld: “Dankzij de positieve ervaringen konden de ondernemers hun klanten nu keuze bieden tussen een nieuwe of gereviseerde accu en hierover gemakkelijker het gesprek aan gaan. Maar als BOVAG zien we ook wel dat accurevisie niet voor elke klant een optie is, niet voor elke accu en ook niet voor elke ondernemer. Wij willen ondernemers niet dwingen om accurevisie onderdeel van het klantproces te laten zijn, maar hopen wel dat door dit verhaal meer fietsondernemers de mogelijkheid van revisie gaan ontdekken en onderzoeken of dit bij henzelf, hun bedrijf en klanten past.”

Transport sta-in-de-weg voor revisie

Een sta-in-de-weg bij het aanbieden van accurevisie is voor een tweewielerbedrijf het transport van de accu. Zelf vervoeren is niet toegestaan, reguliere vervoerders en transporteurs nemen niet zomaar accu’s mee. Christa Grootveld: “Waarmee Heskon in een behoefte voorzag, was dat het bedrijf het accutransport voor rekening nam. Het revisiebedrijf heeft een gecertificeerde transporteur ingehuurd die accu’s bij het tweewielerbedrijf ophaalt en terugbrengt.”

Accurevisie, onderzoek Bovag met pilot_688

Roep om een keurmerk voor revisie(bedrijven)

De deelnemende bedrijven waren na afloop van de pilot enthousiast over accurevisie en zagen dat ze hiermee een interessant en duurzaam alternatief voor een nieuwe accu in huis hadden. Ze hadden de werkwijze van Heskon als positief leren kennen, maar vroegen zich wel hardop af of andere revisiebedrijven dezelfde kwaliteit zouden kunnen leveren? Christa Grootveld: “Er is een duidelijke roep om een keurmerk teneinde de kwaliteit van revisiebedrijven en revisies in beeld te krijgen. Als BOVAG willen we ons hard maken voor zo’n keurmerk, zodat duurzame revisie nog breder wordt gedragen.”


Shimano: Voor elke e-biker een passende motor

Accurevisie, onderzoek Bovag met pilot

7/12
Loading ...