2030 moet CO2-uitstoot 45% lager liggen

Certificaat voor duurzaam ondernemen

Klanten shoppen graag bij een duurzaam bedrijf. Zeker als het om fietsen gaat: fietsen is duurzaam, geeft geen uitstoot en draagt bij aan de vitaliteit van mensen. Maar kijk je naar de tweewielerbranche, dan is die helemaal niet zo duurzaam. Terwijl er vanuit de overheid wel een flinke opgave ligt. De Stichting Duurzaam van Harry Filon wil de vakhandel duurzamer maken.

Lees verder 

Harry Filon - Stichting duurzaamheid

Duurzaamheid is niet alleen zonnepanelen

Met zonnepanelen op het dak zet je een duurzame stap, maar als je in de werkplaats middelen gebruikt die blijvend schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid van de medewerkers, ben je niet duurzaam bezig. Directeur Harry Filon van Stichting Duurzaam licht toe: “Bij duurzaamheid denk je vaak aan zonnepanelen of afvalinzameling. Een bedrijf is duurzaam als het toekomstbestendig is. Wij zien bij veel fietsenwinkels wel dat men duurzaamheid een warm hart toedraagt, maar hieraan geen handen en voeten kan geven. Realiseer je geen veilige werkomgeving voor je medewerkers, dan hebben die zonnepanelen ook niet zoveel zin.”

 

Garagebedrijven plukken er al de vruchten van

De Stichting Duurzaam werkt al jaren met een certificeringsprogramma voor onder andere garagebedrijven, waar duurzame bedrijven een certificaat GoedGedaan! krijgen als ze voldoen aan een breed pakket van eisen. De stichting wil dit nu ook uitrollen in de tweewielerbranche. Filon: “Duurzaamheid is een breed begrip en wij proberen dat door zo’n certificering concreet te maken voor de ondernemer. Waar moet je aan denken en welke dingen moet je oppakken?”


Illustratie Duurzaamheid - fietsen

Concrete handvatten met certificeringsprogramma

 

Stichting Duurzaam biedt met het certificeringsprogramma concrete handvatten. Daarvoor wordt door de stichting, waarin ook de ANWB vertegenwoordigd is, samen met partijen uit de branche per sector een certificeringsnorm opgesteld. De stichting biedt de consument hiermee de mogelijkheid om met onderhoud en reparaties bewust te kiezen voor een duurzaam bedrijf. De stichting werkt onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. Dit zorgt ervoor dat de bedrijven objectief worden getoetst.

Vakhandel helpen om duurzamer te gaan werken

Stichting Duurzaam wil de fietsenvakhandel graag helpen om duurzamer te gaan werken: “Ons doel is niet om certificaten te verkopen. We zijn als stichting een non-profit organisatie. We hebben een concept-norm opgesteld en die willen we met feedback vanuit de fietsvakhandel aanpassen en op maat maken voor de branche.“

Om te spreken van een volwaardig certificeringsprogramma moet een bepaalde schaalgrootte bereikt worden. De komende tijd gaat Harry Filon bekijken hoe het zit met de bereidheid in de branche. “Of we dit jaar een programma kunnen opzetten in de fietsvakhandel hangt af van de gemotiveerdheid van de grotere organisaties. Want je hebt wel volume nodig. Wanneer je bijvoorbeeld als ANWB tegen je leden wilt zeggen ‘Kies voor de duurzame fietsenwinkel’ dan moeten die er wel zijn in zijn of haar directe omgeving. De klant moet niet drie dorpen verderop moeten gaan. Binnen twee of drie jaar zou je op een landelijke dekking moeten zitten, waarbij in iedere stad of plaats een duurzame tweewielerwinkel is.”

Foto bij quote - 6:4 verhouding

Certificering: van minder energie tot stageplekken

 

Binnen de certificering zijn eisen met betrekking tot energie, grondstoffen en afval maar ook voor meer generieke zaken. Harry Filon vertelt: “We stellen eisen aan zaken als gebruikte grondstoffen, energie, veilig werken, voorkomen van verspilling, niet onnodig het milieu belasten. Maar bij de eisen zit ook een mvo-component; je moet een bijdrage leveren aan de samenleving. Denk dan aan stageplekken beschikbaar stellen of de plaatselijke ROC ondersteunen.”

10 jaar contributie in één jaar terugverdiend

Voor deelname aan het certificeringsprogramma betalen ondernemers een vast bedrag per jaar. Daarvoor wordt ieder jaar een audit gedaan en kan het bedrijf gebruik maken van een breed ondersteuningsprogramma. De stichting helpt bedrijven concreet met bijvoorbeeld het maken van een RI&E of een afvalstoffenregister. Directeur Harry Filon: “Of we geven advies bij energiebesparing. Bij de bank krijgen bedrijven met een certificaat korting op de kredietrente. Want de bank weet dat een bedrijf met een certificaat de bedrijfsvoering goed onder controle heeft. Ik ken ondernemers die zonnepanelen op het dak hebben gelegd en 0,8% korting op de rente kregen: die verdienen in één jaar de contributie voor 10 jaar terug.”

Stichting duurzaamheid

Lobby om consumenten bewust te maken

 

Om in de autobranche tot een goede norm te komen, overlegt Stichting Duurzaam met opdrachtgevers zoals lease- en verzekeringsbedrijven. Die professionele opdrachtgevers zorgen er volgens de directeur voor dat de behoefte aan een certificaat groter wordt. “In de autobranche wordt 80% van de autoschades hersteld in opdracht van een verzekeraar. Die werken alleen met duurzame bedrijven. Je moet als bedrijf dus dat certificaat hebben, anders krijg je geen werk.” Die ‘push’ is er volgens Filon in de fietsenbranche minder. “Het aantal leasefietsen neemt toe, maar dat is nog maar een klein deel. Ik denk dat er vanuit de ANWB een lobby zou moeten komen om consumenten bewust te maken voor een duurzame rijwielhandel te kiezen.”

Ieder bedrijf moet bijdragen aan reductie CO2-uitstoot

Harry Filon denkt dat er op gebied van duurzaamheid veel te winnen is in de fietsenbranche. “Ik heb het gevoel dat bedrijven in deze branche nog niet beseffen wat er qua duurzaamheid op ze gaat afkomen.” In de nieuwe klimaatwet die vorig jaar bekrachtigd is staat dat de regering de CO2-uitstoot in 2030 met 45% gereduceerd wil hebben. En in 2050 met liefst 90%. Harry Filon: “Daar zal de BV Nederland – en dus ieder bedrijf – zijn bijdrage aan moeten gaan leveren. Dat geldt ook voor de fietsenbranche. Ik heb het gevoel dat bedrijven in deze branche nog niet beseffen wat er qua duurzaamheid op ze af gaat komen. Dan is het wel fijn om een club zoals de onze te hebben die je daarbij ondersteunt en handvatten biedt.”

ZEG plaatst contractleveranciers op de eerste rij

Stichting duurzaamheid

4/10
Loading ...