Oh wee oh WEEE, e-bikes moeten ingezameld

Na de accu’s moeten in het kader van de WEEE nu ook e-bikes worden gerecycled. Bekruipt u een ongemakkelijk gevoel? Nergens voor nodig! Inzamelaars zijn de boel aan het inregelen. Ze willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken en weten als geen ander dat u de sleutel tot succes in handen hebt.

Lees verder 


WEEE-richtlijn ook voor e-bikes

Per 15 augustus 2018 geldt de EU-richtlijn WEEE ook voor e-bikes. WEEE staat voor ‘Waste of Electrical and Electronic Equipment’. Binnen de Nederlandse wetgeving praten we over de ‘Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur’, afgekort RAEE. Concreet betekent de nieuwe wet dat als een e-bike aan het eind van zijn latijn is, netjes moet worden ingezameld en gerecycled. Net zoals dat nu al gebeurt met televisies, computers, maar ook fietsaccu’s, fitnessapparatuur en bijvoorbeeld fietscomputers.  

 

Taak voor producten en importeurs

Verantwoordelijk voor de inname, recycling en de milieuvriendelijke afvoer van afgedankte e-bikes zijn de fabrikanten en importeurs van elektrische fietsen. Ze zijn bovendien verplicht te rapporteren hoeveel fietsen ze in de markt zetten en hoe ze de recycling geregeld hebben en uitvoeren.  

 

Wie betaalt deze recycling?

Binnen de WEEE zijn fabrikanten en importeurs ook verplicht om zelf de financiering van de inzameling en verwerking regelen. In het verleden betaalde de eindklant daarvoor een verwijderingsbijdrage. In 2011 is die verwijderingsbijdrage er niet meer voor kleine elektrische apparaten, in 2013 werd ze ook voor grote apparaten afgeschaft. Nu wordt in de verkoopprijs een recyclingbijdrage opgenomen, waar de klant niets van merkt.  

Foto in kolom- 6:4 verhouding

NIEUWS over de ACCU-inzameling

Stibat ontwikkelt nieuwe inzameltonnen voor e-bike accu’s. Voornemen is de huidige tonnen vanaf het voorjaar van 2019 te vervangen. Het nieuwe inzamelmiddel wordt waarschijnlijk een cilindervormige metalen ton met brandwerend materiaal aan de binnenzijde. Het deksel krijgt een speciaal filter en ontluchtingsmechanisme. Vervanging van de huidige inzamelton – geplaatst vanaf 2014 – is nodig omdat de UN-keur van vijf jaar afloopt. Daarnaast verandert de ADR-wetgeving per 1 januari 2019, waarbij de regels voor transport en opslag van lithiumbatterijen verder worden aangescherpt.   .

Specialisten voeren uit

Producten en importeurs gaan de inzameling en verwerking van afgedankte e-bikes niet zelf doen. Ze hebben als branche besloten geen eigen systeem – zoals de accu-inzameling – op te zetten voor de terugname van elektrische fietsen, maar dat bij specialisten neer te leggen. Ieder zijn vak dus. Voordeel van samenwerken met deze collectieve producten inzamelsystemen is dat ze al een werkwijze en netwerk hebben, omzat ze ook al tal van andere elektrische apparaten inzamelen en recyclen. Zo’n inzamelsysteem is Weee Nederland. Dit bedrijf gaat aan de slag voor Giant, maar Accel, Gazelle en Stella zijn ook deels bij hen aangesloten. Dat Weee Nederland nu nog praat met de partijen – ondanks dat de regeling al sinds 15 augustus van kracht is – heeft als reden dat veel fabrikanten en importeurs de wetswijziging simpelweg nog niet kenden. Andere inzamelaar is WeCycle. Zij hebben inmiddels afspraken met onder andere Accell, Kruitbosch, Merida, Stella en Gazelle voor de inzameling en verwerking van e-bikes gemaakt.  

 

Fietsenmaker hart van de inzameling

Net als bij de recycling van fietsaccu’s is de fietsenhandel een belangrijke schakel binnen de inzameling. Logisch; uw bedrijf is de verbinding tussen de e-bikebezitter en de fabrikant/importeur. Bij aankoop van een nieuwe e-bike mag de consument zijn oude e-bike voor recycling achterlaten bij u achterlaten.


2017

1.406 inleverpunten voor fietsaccu’s
171.000 kg aan fietsaccu’s ingezameld, 22% meer dan in 2016
81% van de lithium-ionbatterijen is gerecycled

 

 

(bron: Stibat)

De inzameling in praktijk

De inzameling van e-bikes door partijen als WeCycle en Weee Nederland zal zoveel mogelijk aansluiten bij hun bestaande inzamelmethode. WeCycle kan er nog niet veel meer over zeggen, aangezien ze nog bezig zijn met de inrichting van de inzameling en met de sector in overleg is. Bedoeling is dat er voor 1 december 2018 een plan klaar ligt. Weee Nederland weet al wel hoe het de inzameling gestalte gaat geven. Het bedrijf zet een inzamelstructuur op dat deels aansluit bij het bestaande netwerk van gemeenten, kringloopwinkels en milieustraten. Voor de fietsen die bij u worden achtergelaten na aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe e-bike of reparatie, zet Weee Nederland een retourlogistiek op die wordt gekoppeld aan de huidige aanleverlogistiek. Fietsleveranciers nemen dus de afdankers mee.  

 

Accu-inzameling blijft bij Stibat

Nu de inzameling van e-bikes handen en voeten krijgt, zou je kunnen denken dat dit wordt gecombineerd met de inzameling van accu’s. Niet dus. De inzameling van accu’s blijft gewoon zoals die nu is, via het accu-retoursysteem. Stibat blijft de accu’s separaat ophalen.

Foto in kolom - 6:4 verhouding
ebike recycling_474

Ingezamelde fietsen worden gestript

De volledige e-bike wordt ingezameld en verwerkt door gecertificeerde verwerkers. Zij demonteren de elektrische delen – zoals de motor en de printplaat – en verwerken deze op de juiste milieuverantwoorde wijze. Vervolgens wordt ook de rest van de fiets verwerkt. Zo worden de metalen en kunststoffen teruggewonnen.  

 

Het gaat (nog) niet storm lopen

Weee Nederland verwacht niet dat het storm gaat lopen met afgedankte e-bikes. De lange levensduur van e-bikes en het eenvoudige hergebruik maken dat de inzamelaar vooralsnog een laag terugnamevolume verwacht. Verder in de tijd zal het terugnamevolume echter flink gaan groeien gezien de enorme vlucht die de e-bike heeft genomen en nog neemt.

 

Foto’s: WeCycle en Stibat


Advertentie: enviolo

E-bike recycling

5/11
Loading ...