Verzekeraars: tweewielerbedrijf onderschat gevaar accu

Verzekeraars zien een toename van het aantal incidenten – zoals brand – met fietsaccu’s. Ze luiden de noodklok (nog) niet, maar wijzen de sector er nadrukkelijk op alert te zijn en voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals de investering in een brandwerende accukast. “Tweewielerbedrijven onderschatten de gevaren die accu’s met zich meebrengen flink.” Lees hieronder het relaas van Univé, Bovemij, Achmea en het Verbond van Verzekeraars.

Lees verder 


Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars. De organisatie heeft (nog) niet in beeld hoeveel incidenten met accu’s er zijn en hoe groot het probleem werkelijk is, maar maakt zich wel zorgen. Oscar van Elferen: “Daarom hebben we vorig jaar samen met de brandweer de mogelijke gevaren van accu’s, zoals branden, bij een breed publiek onder de aandacht gebracht. Hoe we in de toekomst met de risico’s en aansprakelijkheden om moeten gaan is aan de verzekeraars zelf.”

 

Univé: verhoogd risico op brandschade

Tweewielerbedrijven lopen volgens Wouter Meijering van Univé een verhoogd risico op inbraakschade én op brandschade. Reden is de opkomst van de e-bike. “Accu’s van fietsen beschadigen intern eenvoudig door bijvoorbeeld transport en het vallen van de fiets. Aangezien bij een tweewielerbedrijf vaak een groter aantal e-bikes met mogelijk beschadigde of zelfs defecte accu’s staan, neemt ook de kans op brand toe.  

 

Bovemij: schade vergoeden en kosten verhalen

Koen Janssen is acceptant bij Bovemij en heeft geregeld contact met tweewielerbedrijven. “In 2018 waren er wekelijks acht tot tien Lithium-accubranden. Dat kan een fietsaccu zijn of de accu van een mobieltje. Als er nog sprake is van garantie en we aantoonbaar kunnen maken dat de accu spontaan is gaan branden, dan is het soms mogelijk om de schade te verhalen op de fabrikant van de accu. Wij adviseren klanten altijd om accu’s op te slaan in een brandveiligheidskast. Soms stellen wij dit zelfs verplicht; als het gaat om een monumentaal pand met veel hout bijvoorbeeld.”

Foto in kolom- 6:4 verhouding

Koen Janssen: ‘Ondernemers zijn niet altijd op de hoogte van de gevaren en risico’s van het opladen van fietsaccu’s.’

Achmea: opslaan in brandwerende kasten

Net als de andere verzekeraars adviseert Achmea ondernemers preventiemaatregelen te nemen. Eunice Pleumeekers: “In het algemeen geldt dat opslag van de accu’s in brandwerende kasten en kluizen - al dan niet met een automatische blussing – sterk bijdraagt aan het verlagen van het brandrisico en daarmee de verzekerbaarheid. Maar ook moet worden gekeken naar de handling, het laden en geschikte blusmiddelen.”  

 

Bewustwording essentieel

Verzekeraars zien niet zoveel in wettelijke regelgeving of verplichtingen. Ze geloven meer in bewustwording. Zo moeten ondernemers goed kijken waar de accu’s worden opgeslagen, rookmelders aansluiten op het alarmsysteem, ervoor zorgen dat er geen accu’s worden meer opgeladen na sluitingstijd en dat er iemand in de zaak is er ’s avonds toch accu’s worden opgeladen.  

 

Verplichte keuring elektrische installaties

Er zijn steeds meer elektrische apparaten en accu’s in omloop en de capaciteit van de accu neemt alleen maar toe. Daardoor wordt de elektrische installatie steeds zwaarder belast. Koen Janssen van Bovemij: “Voor ons reden om sinds vorig jaar de SCIOS Scope 10 keuring van bedrijfspanden te verplichten. Met een warmtecamera wordt een thermografisch onderzoek uitgevoerd. Zo sporen we temperatuurverhogingen op door fouten of defecten in de installatie. Dat kan bijvoorbeeld in een muur, onder het plafond of in de meterkast zijn.”

Foto in kolom - 6:4 verhouding

Koen Janssen: ‘Een kleine telefoonaccu kan al een steekvlam van een meter veroorzaken. Dan kun je je wel indenken hoe groot de brandschade van een fietsaccu kan zijn.’ 

1 op de 3 branden resulteert in faillissement

Ondernemers staan er volgens de verzekeraars onvoldoende bij stil, dat een brand zomaar het einde van het (familie)bedrijf kan betekenen. Statistisch gezien gaat na een brand één op de drie bedrijven failliet. Ondernemers lopen tegen kosten aan die vaak niet door de verzekeraar worden vergoed. Zo wijken klanten uit naar een andere fietsenzaak en komen niet meer terug.”  

 

Opladen van accu’s is geen service

Volgens Koen Janssen van Bovemij doen ondernemers er goed aan om het opladen van accu’s als een volwaardige (gevaarlijke) activiteit te zien waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. “Daarmee voorkom je niet alleen brandschade, maar ook veel leed richting het personeel. Het is wettelijk geregeld dat zij moeten werken in een veilige omgeving. Mocht er toch iets gebeuren dan keert de arbeidsinspectie de zaak binnenstebuiten. Is er iets niet in de haak, dan heb je er als ondernemer nog een probleem bij.”


Verzekeraars en accu's

10/10
Loading ...